پـِلِّکان استیل

درباره پلکان
پلکان سازه ای است که برای ارتباط دادن دو سطح غیر هم‌ سطح در تمام فضاها بکار می ‌رود و این سازه از اجزای کوچک ‌تری به نام پله ساخته شده است.
در حالتی کلی پلکانی که در یک فضای بسته ساخته می شود، را ((راه پله)) می نامند.
به پلکانی که با نیرو الکترونیکی حرکت کند، پله برقی گفته می ‌شود. از انواع دیگر پلکان می‌ توان پلکان تاشو (درب مخفی) ،پلکان مارپیچی و پلکان هواپیما را نام برد.
به طور استاندار پهنای مؤثر پله ‌ها و پاگردها باید حداقل دارای یک و نیم متر باشند و از 2500cm تجاوز نکند.
نکته مهم در نصب درها این است که درها نباید پهنای مفید پاگرد را اشغال ((محدود)) کند و درهای رو به راه پله باید به طرف خروجی باز شوند. هم‌ چنین بهتر است نسبت ارتفاع به عمق؛ پا گذار ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی ‌متر باشد.

اجزای پلکان:
به ((سطح افقی پله = کف پله یا پاگذار)) ، ((سطح عمودی = پیشانی پله)) گفته می شود.
به ارتفاع باز راه‌پله‌ها یعنی فضای کف تا سقف، سرگیر گفته می ‌شود.
بلند ای یک یا چند پله از سطح کف پلکان، خیز نامیده می ‌شود.
اجزا پلکان:
• کف پله یا پا گذار
• آبچکان پله
• پیشانی پله
• پاگرد پله
• نرده پله

کف پله تابع دو عامل مهم است:
۱. طول کف پا ۲. طول قدم
اندازه طول کف پای یک آدم معمولی در حدود 30cm است و جهت عبور و مرور آسان تر، کف پله باید در حدود 30cm باشد که با توجه به 2cm دماغه پله جمعاً کف پله در حدود 32cm ‌متر خواهد شد.
همان طور که می دانید، طول قدم یک آدم معمولی در حدود 63-65.5 cm است. برای اینکه بتوان پله ‌ها را پشت سر هم و بدون توقف و به راحتی و با قدم معمولی طی نمود می‌ باید مجموع دو برابر ارتفاع بعلاوه کف پله عددی بین 63-65.5 cm باشد.
اگر تعداد پله ‌هایی که پشت سر هم قرار دارند در حدود 8-9 پله باشد کف پله نمیتواند از 32-33 بیشتر باشد. زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن ‌تر باشد استفاده کننده از آن در موقع بالا رفتن ناخودآگاه هر قدم خود را روی پله بعدی قدری عقب‌ تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهم پنجه پای او روی لبه پله قرار گرفته و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود ولی در مورد پله‌ های جلو ساختمان که معمولاً تعداد آن در حدود 3-4 پله می ‌باشد می توان از کف پله پهن ‌تر نیز استفاده نمود.