چرا مقاله می‌نویسیم ؟

وقتی یک محقق مقاله‌ای را در یک مجله معتبر چاپ می‌کند؛ نه تنها نتایج یافته‌های علمی خودش را در اختیار سایر متخصصین قرار می دهد، بلکه فرصتی ایجاد می‌کند تا آنها بتوانند کار او را تکمیل و نقد کنند تا مبنایی برای پیشرفت دانش در آن حوزه تخصصی شود.
اهداف اصلي، پيشينه فعاليت ها، روش انجام كار و نتايج حاصله محتويات يك مقاله را تشكيل می دهد و خواننده انتظار دارد تا مطلب جديدی را دريافت نمايد .

1مجموع 3 مقاله
1مجموع 3 مقاله
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :